مورینیو هم جای قلعه نویی بود تا به حالا برکنار شده بود