حسنی‌خو: انتقادات از کی‌روش با لفظ خوبی از سوی وزیر بیان نشد/طرفدار تیم ملی هستم نه قرمز و آبی