50 درصد تخفیف ویژه برای هزینه تعمیرات خارج از محدوده گارانتی