افشاگر برنامه هسته‌ای ایران به ۴۲ ماه زندان محکوم شد