دیدار تیم های بسکتبال مهرام و پتروشیمی بندر امام / عکس : حسین ساکی