آیین اختتامیه همایش فرهنگ، هنر و اندیشه در اصفهان برگزار شد