موسیقی سفیر ایران شد/ گزارش رویترز از کنسرت گروه «رستاک» در عمان