جلد سه‌شنبه استقلال جوان/ از روزنامه حریف انتقام گرفتند!