عادل نمی‌داند یا خودش را به آن راه می‌زند؟/ از شما بعید است آقای فردوسی‌پور!