گزارش سگا از فروش ۲.۱ میلیون نسخه‌ ای بازی Alien: Isolation