استخدام برنامه نویس وب و اندروید در شرکت تبلیغات و ارتباطات واقع در استان اصفهان