بارسلونا با ۲۶ بازیکن وارد آلمان شد/ ۳ بازیکن از بارسای B در مونیخ