بارسلونا با 26 بازیکن وارد آلمان شد/ 3 بازیکن از بارسای B در مونیخ