تنها زمانی حرف مسئولان یکی می‌شود که پای پول در میان باشد!