تهیه کروکی برای راهنمایی شرکت‌کنندگان مسابقات قرآن و عترت