واشنگتن: کری گفت‌وگوی مثبتی با کشورهای عرب درباره مذاکرات ایران داشت