فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا در رابطه با ارتقای روز افزون توان رزمی ارتش اجرا می شود