ایران از خط مشی خود مبنی بر لغو یکباره همه تحریم ها عقب نشینی نمی کند