۷ کد اضطراری رایگان شد/ تماس با ۲۴ کد ۳ رقمی هزینه‌دار است