استخدام کارگر فنی و نگهبان در یک شرکت تولیدی واقع در استان تهران