پیامدهای سفر پر حاشیه عارف به بیرجند/تشکل‌های دانشجویی حوادث اخیر دانشگاه‌های بیرجند را محکوم کردن