ادعای وزیر خارجه عربستان: غیاب ملک سلمان در کمپ‌دیوید ارتباطی به اختلاف ریاض و واشنگتن ندارد