کنگره «پیشمرگان مسلمان کرد» در کردستان برگزار می‌شود