آقای وزیر! آقای خادم! دیدید استقلال و پرسپولیس به چه روزی افتادند؟ | مسولان کنفدراسیون به درد ما نمی خ