گزارش تصویری// اکران و نقد فیلم روباه در دانشکده سینما