بازدید سرمربی و قائم مقام پرسپولیس از کردان | برانکو می خواهد اسکلت تیم را حفظ کند