گزارش تصویری// مناظره دکتر مطهرنیا و دکتر ایزدی در دانشگاه ‌آزاد واحد مرکز تهران