وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد: اگر دولت گذشته این همه امتیازها را به 1+5 می‌داد حتماً استقبال می‌کردند‌