فردوسی پور: در مورد کی روش نپرسی بهتر است / دربی امسال کان لم یکن است!