درمانگاه هلال احمر زنجان 167 هزار مراجعه‌کننده داشته است