کاخ سفید: لغو سفر شاه سعودی برای ما پیامی نداشت/از کمک‌های روسیه در راه اعمال تحریم‌های ایران قدردان