آیت‌الله جوادی آملی: عمل به دستورات آمر به معروف واجب شرعی است