تکمیل پروژه‌های هسته‌ای مرتبط با سلامتی مردم سرعت می‌یابد