‌ایران به یک قدرت تأثیرگذار منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است