شوراهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی در عرض یکدیگر نیستند/ اختصاص 300 میلیون تومان بودجه به شورایعالی ف