باخت پتروشیمی بندر امام در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی بسکتبال