دیدار و نشست خبری وزرای خارجه ایران و آفریقای‌ جنوبی / عکس: سمیرا شریعتمداری