نویسنده اسرائیلی:«نتانیاهو» احمق ترین رهبر سیاسی منطقه است