زکات واجب خراسان شمالی 42 میلیارد تومان است/ رشد 65 درصدی پرداخت زکات‌