انفجار واحد مسکونی در پی نشت گاز در لردگان/ شش نفر مصدوم شدند