نژاد فلاح: برانکو قصد دارد اسکلت تیم و اکثریت نفرات را حفظ کند