نژادفلاح: برانکو به کسب نتیجه در بازی‌های پیش رو امیدوار بود