پاداش ٧٠٠ هزارتومانی استقلالی ها بعد از باخت به تراکتورسازی!