نواز شریف و فرمانده ارتش پاکستان فردا به افغانستان می روند