همایش ملی «تدبیر در توسعه» در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود