همایش معاونین غذا و دارو سراسر کشور در ساری برگزار می شود