جلسه توسعه و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی با حضور شریعتمداری برگزار شد