برگزاری نخستین كنگره بین المللی خون در کهگیلویه و بویراحمد