آیین نکوداشت مختومقلی فراغی شاعر و عارف ترکمن در گنبدکاوس برگزار شد