(تصاویر)شهر «نجران»عربستان زیر آتش‌خمپاره نیروهای مردمی یمن